UBYTOVACIE PODMIENKY

Pri odovzdávaní zvieraťa je potrebné predložiť potvrdenie veterinára o dobrom zdravotnom stave, nie staršie ako tri dni.

• Mačka/zviera musí mať platné očkovanie proti panleukopénii, caliciviróze, erpesviróze a besnote.
• Musí byť bez príznakov choroby a parazitov.
• Spolu s mačkou/zvieraťom sa odovzdáva očkovací preukaz, ktorý zostáva v hoteli počas pobytu.

Pred samotným ubytovaním je medzi prevádzkovateľom hotela a majiteľom spísaná zmluva. V prípade, že nebudú splnené všetky
podmienky, nebude ubytovanie možné.

NEZABUDNITE SO SEBOU PRINIESŤ

Aby sa vaša mačička/zvieratko cítilo u nás čo najlepšie, zoberte jej:
- obľúbené hračky,
- pelech alebo deku, na ktorých rady ležia,
- vlastnú stravu, ak ju váš domáci miláčik preferuje.